REST HOME SEMI-ANNUAL MEMBERSHIP MEETING 2021

The Rest Home semi-annual membership meeting, held on April 24., drew over 20 participants to Annan Maja. After enjoying the delicious cinnamon rolls and coffee, served by the Rest Home kitchen, the members sat down to hear the report of the current situation.

Executive Director Dan Benson addressed the audience

Katja Pukkila brought greetings from the Assisted Living side, summarizing the events of the past year-and-a-half. She said that the facility has experienced only one COVID outbreak, and that the employees have been working well as a team, and have excelled during this challenging time. Katja also appreciates the support of the families and the community. The patio areas and Annan Maja have been utilized for family visits and various activities, and have served the facility well.

The Executive Director, Dan Benson, presented the semi-annual report, in which he reported that the one and only outbreak of COVID-19 in the facility was in July 2020. He also emphasized that the employees have done a good job during this challenging time. Facility-wide vaccinations began in January 2021, and our facility has since been approved as a provider for the vaccinations. The staff are still being tested on a weekly basis. Dan Benson expressed his appreciation for the Finnish community’s donation of the protective masks last year, especially since, at the time, it was very hard to procure them.

Financial assistance received from the government has been a big help for nursing home facilities, so too for the Rest Home. During the past year we have added to the number of our Finnish residents, as well as to the number of our Finnish employees.

 The future plans for the Rest Home include many new projects. The nurses’ station on the Skilled Nursing side will get a face lift. The resurfacing of the parking lot is also on the calendar for the coming year. We have also decided that the Alarik House, which has not been in use for several years, is going to be our next big project. The Rest Home needs more space to expand its services, and we plan to use Alarik House for the expansion. The renovations will be expensive, and we have applied for a government grant for this project. The grant will only cover part of the expenses, which means we will need our own capital, as well as donations, for the project.

The meeting ended with applause in gratitude to all for their good work.

LEPOKODIN JÄSENTEN PUOLIVUOTISKOKOUS 2021

Lepokodin puolivuotiskokouksessa, 24. huhtikuuta, oli Annan Majalla paikalla yli kaksikymmentä jäsentä. Lepokodin keittiön tarjoamien maukkaiden korvapuustien ja kahvin jälkeen jäsenet siirtyivät kuulemaan raporttia tämän hetkisestä tilanteesta.

Toimitusjohtaja Dan Benson kertoi FARH Inc – yhtiön toiminnasta pandemian aikana

Katja Pukkila toi terveisiä Lepokodin palvelutalon puolelta, antaen yhteenvedon viimeisen puolentoista vuoden ajalta. Hän kertoi, että talossa on ollut vain yksi COVID viirus aalto ja että työntekijät ovat olleet hyvin yhteistyöhenkisiä ja toimineet hyvin koko tämän vaativan ajan läpi. Hän myös kiitteli asukkaiden perheiden sekä yhteisön tuesta, josta on ollut suuri apu. Talon ulkoterassit ja Annan Maja ovat olleet ahkerassa käytössä ja palvelleet hyvin vierailuja ja muitakin aktiviteetteja.

Toimitusjohtaja, Dan Benson kertoi puolivuotisraportissaan, että talon yksi ja ainoa COVID viirus aalto oli vuoden 2020 heinäkuussa. Hän korosti vielä, että työntekijät ovat tehneet todella hyvää työtä tämän haasteen aikana. Tammikuussa 2021 aloitettiin talonlaajuiset rokotukset, ja niitä voidaan tulevaisuudessa antaa talon sisäisesti, sillä laitoksemme sai hiljattain luvan antaa rokotteita itse. Työntekijöiden testaus jatkuu viikottain. Dan Benson oli kiitollinen suomalaisyhteisölle suojamaskien lahjoituksesta viime vuonna, juuri siinä vaiheessa, kun niitä oli vaikea saada mistään.

Valtiolta saatu rahallinen tuki on ollut iso apu tämän alan laitoksille, siis myös Lepokodille. Viime vuoden aikana Lepokoti on saanut lisää suomalaisia asukkaita ja on myös palkannut lisää suomalaisia työntekijöitä.

Lepokodin tulevaisuuden suuunnitelmiin kuuluu monta uutta projektia. Hoitokodin puolen sairaanhoitajien kanslia saa kasvojen kohotuksen. Myös parkkipaikan uudelleen päällystäminen on tulevan vuoden suunnitelmissa. Olemme myös päättäneet että Alarik House, joka on ollut pitkään poissa käytöstä, on seuraava iso projekti. Lepokoti tarvitsee lisää tilaa toiminnan laajentamiseen, ja siihen haluamme käyttää Alarikin taloa. Sen kunnostaminen on kallis projekti johon olemme anoneet apurahaa valtiolta. Apuraha kattaa vain osan kustannuksista, joten tarvitsemme myös omaa pääomaa ja lahjoituksia hankkeeseemme.

Kokous päättyi aplodeilla kaikille kiitokseksi hyvästä työstä.

Finnish American Rest Home Statement – Covid-19 Global Pandemic & the Holidays 2020

On behalf of the Board of Directors of the Finnish American Rest Home and its members, we would like to wish everyone safe and healthy times. We faced together an extraordinary situation where we encountered the first global pandemic in almost 100 years. These times have been difficult, uncertain and in some cases, full of sorrow. For those who have lost a loved one through this pandemic, we want to express our deepest sympathies.

The virus has affected all of us in one way or another but none more than the residents and staff at the Rest Home. We would like to express our deepest gratitude to the staff at Lepokoti. These selfless individuals experienced the same fears and emotions as everyone else did on this planet, yet still put the needs of others first. Their acts of selflessness, bravery and heroism are something we couldn’t be more proud of and is the foundation on which the Finnish American Rest Home was built upon 46 years ago.

As the Finnish proverb states, “Ystävä hädässä tunnetaan” (A friend knows when you need help) and in no times has this been more apparent. The Board and the Administration of Lepokoti has been in constant contact. We know that our Lepokoti is in good hands. We are happy to report that the Rest Home has not had any new cases of Covid-19 since July and continues with its tireless diligence on keeping all residents and staff safe.

We have had to make some adjustments as it pertains to our membership meetings. As with everyone, safety is our number one priority and given our current environment, we thought it best to postpone the annual membership meeting. Not only are many of our members at an age that puts them as risk of contracting the virus, but the venue in which we hold the meetings also creates additional risk for our members and the residents at Lepokoti. We appreciate everyone’s patience with this process. Change isn’t always easy but everyone’s support is appreciated. While we are planning to resume the in-person membership meetings in April, we are exploring other alternatives in case an in-person membership meeting cannot be held as scheduled. We will inform all members once that decision has been made and which direction we will be headed.

Finally, we would specifically like to thank Katja Pukkila & Crib Castro for their management and overall direction of the facility as well as Maija Toukolehto whose influence and governance of the visitation program has been outstanding. Their involvement has made the best out of this unfortunate and stressful experience. They continue to make us proud.

The Board’s November meeting did not change the leadership structure, so the same officers will continue in their positions. The Board is grateful to our Executive Director, Dan Benson, for his tireless leadership throughout these challenging times.

Wishing everyone wellness and peace in the coming Holiday Season,
The Board of Directors of FARH and Dan Benson, Executive Director

REST HOME BOARD REPORT FROM THE OCTOBER 2019 ANNUAL MEMBERSHIP MEETING

FARH 2019 Vuosikokous kuvaThis fall, the annual meeting was held in the Pokela Room, which easily accommodated the small number of attendees. Nevertheless, we had enough members present to exceed the quorum. We observed a moment of silence in remembrance of members who have passed away. During this summer, our Board had three members pass away: Heikki Vettenranta, Bertha Penttila, and MarjaLeena Suni.

Our Executive Director, Dan Benson, gave a report in which he addressed the current status of the Rest Home and the Nursing Home, as well as giving the Treasurer’s report.
At the moment, the Rest Home has 55 residents, but we are expecting the number of residents to grow to 60 by January 2020. The ECC survey went well, as usual. The Rest Home side has also made advances in electronic charting, which is now at 35%.

On the Nursing Home side, the census is 43 (out of a maximum of 45). The AHCA survey also went well, and we are expecting our overall star rating to climb to 2, or possibly even to 3 by the end of the year.

The generator-project, which was the result of the state requirements to maintain a certain temperature in a particular square foot area during a possible power outage after a hurricane, has passed inspections and is completed.

Our financial situation was shown in graphs, which compared the years 2017, 2018, and 2019. The Balance Sheet showed a steady climb from year to year. The Net Operating Income during the threeyear-period also showed steady improvement.

Our Executive Director stressed the importance of donations in our operation. Large donations are necessary for us to bring to reality our long-standing Memory Care Unit-project. In other words, we need capital in order to build the Memory Care Unit.

This expansion in our operations will enable us to grow our revenue, which will help us make the improvements and changes that our aged facility necessitates, as well as enabling us to modernize our operations. Also, the constant changes to regulations and to payments from the government necessitate growing our cash reserves.

We are hoping for contributions from our members, member organization, and the Finnish community. We are a well-managed and well-operated facility, and anyone can make a donation with confidence. We are well-positioned business-wise and we aspire to constantly improve.

JOHTOKUNNAN RAPORTTI LOKAKUUN 2019 JÄSENTEN VUOSIKOKOUKSESTA

FARH 2019 Vuosikokous kuva

Click here for the English language edition

Tämän syksyn vuosikokous pidettiin Pokela Huoneessa, johon mahtui hyvin vähäinen osanottajamäärä. Olimme kuitenkin tarpeeksi runsaslukuinen, että kokouksemme oli laillinen ja päätösvaltainen. Pidimme hiljaisen hetken joukostamme poistuneiden jäsenten muistoksi. Tämän kesän aikana johtokuntammekin menetti kolme jäsentä: Heikki Vettenranta, Bertha Penttilä, ja Marja-Leena Suni.

Toimitusjohtajamme, Dan Benson, antoi raportin, jossa hän käsitteli Lepokodin ja Sairaskodin tilanteen, sekä antoi Rahastonhoitajan raportin.

Tällä hetkellä Lepokodin puolella on 55 asukasta, mutta odotamme asukasmäärän nousevan 60:een tammikuuhun 2020 mennessä. ECC tarkastus meni hyvin, kuten yleensäkin. Elektronisessa sairaanhoitoraportoinnnissa on myös päästy eteenpäin, eli 35% tehdään jo elektronisesti.

Sairaskodin puolella asukasmäärä on 43 (maksimi on 45 asukasta). AHCA:n tarkastus meni hyvin, ja odotamme nyt että yhteistähtilukema nousee ainakin kahteen, ehkä jopa kolmeen vuoden loppuun mennessä. Generaattori-projekti, joka johtui osavaltion määräyksestä ylläpitää tietty lämpötila määrätyllä neliömääräalueella hurrikaanien jälkeisen mahdollisen sähkökatkon aikana, on saanut virallisen hyväksynnän ja on täten saatettu loppuun.

Rahallinen tilanne näkyi taulukoista, joissa verrattiin vuosia 2017, 2018 ja 2019. Tilinpäätös näytti tasaista nousua vuodesta toiseen. Liikevoitto näiden kolmen vuoden ajalta näytti myös selkeää nousua. Toimitusjohtajamme painotti lahjoitusten merkittävää asemaa toiminnassamme. Suuria lahjoituksia tarvitaan, jotta voisimme toteuttaa jo pitkään vireillä olevan muistiyksikkö-projektin. Eli, tarvitsemme pääomaa muistiyksikön rakentamiseen. Tämä toiminnan laajennus edesauttaa meitä kasvattamaan tulojamme, joka auttaa meitä tekemään niitä parannuksia ja muutoksia joita iäkäs rakennuksemme, sekä toimintamme modernisointi vaatii. Myös jatkuvasti muuttuvat säännöt ja maksusopimukset valtion taholta vaativat puskurirahaston kasvattamista.

Toivomme taas jäsenten, jäsenyhdistysten, ja suomalaisyhteisön panosta. Olemme hyvin hoidettu ja hyvin toimiva laitos, jolle voi turvallisella mielellä tehdä lahjoituksia. Olemme hyvässä asemassa, ja pyrimme aina parempaan.

 

Johtokunnan raportti huhtikuun 2019 jäsenten Puolivuotiskokouksesta – Board Report from the April 2019 Semi-Annual Membership Meeting

Lepokodin johtokunta piti taas jäsenten puolivuotiskokouksen huhtikuun viimeisenä lauantaina. Kokouksessa käsiteltiin Lepokodin toimintaa vuoden 2018 heinäkuun ja joulukuun ajanjaksolla. Osanottajia oli paikalla ennätysmäisen vähän. Kokouksen puheenjohtajana toimi johtokunnan varapuheenjohtaja Harry Manner.

Toimitusjohtaja Dan Benson raportoi Lepokodin tilanteesta kertomalla, että asukasluvun kasvu Lepokodin puolella on vaatinut henkilökunnan lisäystä. Lepokodin puolella ollaan myös edistymässä elektronisessa tietojenkäsittelyssä, joka saatetaan loppuun tämän vuoden aikana. Sairaskodin puolella tietojenkäsittely on jo 100% elektronista.

Viime hurrikaanikauden jälkeinen Generaattori-projekti on jo loppusuoralla. AHCA on hyväksynyt ehdotuksemme ja prosessi on vain vailla tarkastusta, joka tapahtuu paikan päällä ennen toukokuun loppua.

elamanpuu
Lepokodin ”Elämänpuu” seinamaalaus on saanut uuden lehden. Maalauksen on tehnyt Ritva Manner.

Lepokoti on kiitollinen viime vuoden aikana saaduista lahjoituksisa, joista suurin oli Gloria Salmen perintölahjoitus. Ohessa on kuva hänen nimikilvestään Elämänpuussamme.
Vuoden 2019 suunnitelmista mainittakoon kellokorttiemme vaihtaminen elektroniseen systeemiin, joka tapahtuu ihan lähipäivinä. Tämä helpottaa huomattavasti toimintoja palkanmaksujen hoitamisessa sekä toimiston että osastonjohtajien osalta, ja auttaa työntekijöitäkin pysymään ajantasalla tietojensa suhteen.

Toimitusjohtamma toi raportissaan myös esille pyrkimyksemme säilyttää suomalaisjuuremme, ja tällä hetkellä molempien puolien asukkaista n. 25%  ja henkilökunnasta yli 10% ovat suomalaista sukuperää.

Johtokunnassa olemme tyytyväisiä kaikesta raportoidusta. Ja niin olivat myös läsnäolleet jäsenet.

 

BOARD REPORT FROM THE APRIL 2019 SEMI-ANNUAL MEMBERSHIP MEETING:

The Board of the Finnish American Rest Home held the Semi-Annual Membership meeting, once again, on the last Saturday in April. The meeting covered Rest Home operations from July to December 2018. Attendance was at an all-time low. The meeting was chaired by the Board Vice Chairman, Harry Manner.

The Executive Director, Dan Benson, reported on the current situation at the Rest Home by telling us that the increase in census has necessitated the increase in staffing. The Assisted Living side is making progress in electronic medical records processing, which will be fully implemented by the end of this year. On the Nursing Home side, electronic medical record compliance is at 100%.

The generator project, necessitated by the previous hurricane season, is nearing the end. AHCA has approved our plans, and the final on-site inspection, which will happen by the end of May, will complete the process.

elamanpuu
”The Tree of Life” mural at Rest Home got a new leaf. Mural by Ritva Manner.

The Rest Home is grateful for the donations that we received last year, the largest of which was from the Estate of Gloria Salmi. We have included a photo of her name plate in our Tree of Life.

For the projections for 2019, let us mention changing over to an electronic payroll processing system, which will happen in the very near future. This will make processing payroll considerably easier for the business office, as well as the department heads, and it will enable employees to stay current with their information regarding payroll, as well.

The Executive Director’s report also highlighted our efforts to maintain our Finnish roots, and at this time about 25% of our residents and over 10% of our staff, on both sides combined, are of Finnish origin.

The Board is satisfied with all that was reported. And so were the members who were present.