REST HOME SEMI-ANNUAL MEMBERSHIP MEETING 2022

The Rest Home semi-annual membership meeting, on April 30, 2022 was held at Annan Maja. The Board President, Lila Lane, called the meeting to order, with 15 members in attendance.

The Executive Director, Dan Benson, gave a very comprehensive presentation. The facility is fully open to visitors, while still adhering to staff testing, as required, as well as following covid precautions, testing and assessments, and overall following all applicable policies and procedures.

The Assisted Living side passed its Bi-Annual Survey without any deficiencies. With the leadership of the Rest Home Manager, Katja Pukkila, our Assisted Living side staff has worked very hard and we are very proud of them.

We have completed some upgrades to the facility and are planning more. The parking lot was re-paved, and it gave the entire property a much needed face-lift. The computers were upgraded, facility-wide. The Nursing Home side nurses’ station was also renovated. We are making constant progress with renovations throughout the facility, wherever they are needed.

Mr. Benson has worked hard to get a whole new program up and running. We are launching a new service, Finnish American Home Care, which is a licensed Nurse Registry that provides a full range of nursing serices, assistance with personal care, live-in aides and full or part-time companions/homemaker aides. These services will be provided in the clients’ own home by a team of Personal Care Attendants (PCAs), Home Health Aides (HHAs), Certified Nurse’s Assistants (CNAs), Licensed Practical Nurses (LPNs), Registered Nurses (RNs), and Companions and Homemakers who offer assistance in completing the tasks of daily living.

The voting on the amendment to the By-Laws, regarding the necessity of the Semi-Annual membership meetings, was moved to the October Annual Meeting.

Tia Wright

LEPOKODIN JÄSENTEN PUOLIVUOTISKOKOUS 2022

Lepokodin jäsenten puolivuotiskokous pidettiin Annan Majalla 30. huhtikuuta 2022. Johtokunnan puheenjohtaja, Lila Lane, avasi kokouksen, 15 jäsenen ollessa läsnä.

Toimitusjohtaja, Dan Benson, esitti raportin, joka kattoi viime aikaiset tapahtumat sekä tulevat suunnitelmat ja projektit. Lepokoti on nyt avoinna vierailijoille ilman rajoituksia. Vaatimusten mukaiset Korona-testit henkilökunnalle kuitenkin jatkuvat entiseen malliin tartuntojen estämiseksi.

Lepokodin puoli läpäisi puhtain paperein, ilman epäkohtia tai puutteita, tarkastuksen joka tehdään joka toinen vuosi .  Lepokodin johtaja, Katja Pukkila, ja kaikki työntekijät ovat tehneet laadukasta työtä Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta. Tästä saamme olla erittäin ylpeitä.

Lepokodilla on saatu merkittäviä korjauksia ja uudistuksia valmiiksi. Parkkialue on saanut uuden pinnoitteen ja se on antanut koko kiinteistöllemme paljon kaivatun kohennuksen. Myös Lepokodin tietokoneet uusittiin. Hoitokodin puolen sairaanhoitajien asema sai uuden työtason sekä uudet kaapit. Uudistukset lähitulevaisuudessa jatkuvat.

Lepokoti tarjoaa pian uuden palvelumuodon. Tämä uusi palvelu tuottaa monipuolisia palveluita omassa kodissaan asuville paikkakuntalaisille. Palvelumuoto on osa Lepokodin palvelutarjontaa, mutta se toimii itsenäisenä yksikkönään nimellä Finnish American Home Care. Palveluihin kuuluu mm. terveydenhoitoon liittyvää apua, apua päivittäisten asioiden hoitamisessa, kuten kaupassa ja apteekissa asiointia, siivousta, pyykin pesua, ruoanlaittoa, sekä myös seurustelua. Henkilöokunta koostuu sairaanhoitajista, apuhoitajista, ja kotiapulaisista, jotka voivat olla osa-, tai täysaikaisia, tai ns. live-in apulaisia.

Äänestys sääntöjen muutoksesta, mikä koskee puolivuotiskokouksen tarpeellisuutta, siirrettiin lokakuussa pidettävään jäsenten vuosikokoukseen.

Tia Wright

REST HOME SEMI-ANNUAL MEMBERSHIP MEETING 2021

The Rest Home semi-annual membership meeting, held on April 24., drew over 20 participants to Annan Maja. After enjoying the delicious cinnamon rolls and coffee, served by the Rest Home kitchen, the members sat down to hear the report of the current situation.

Executive Director Dan Benson addressed the audience

Katja Pukkila brought greetings from the Assisted Living side, summarizing the events of the past year-and-a-half. She said that the facility has experienced only one COVID outbreak, and that the employees have been working well as a team, and have excelled during this challenging time. Katja also appreciates the support of the families and the community. The patio areas and Annan Maja have been utilized for family visits and various activities, and have served the facility well.

The Executive Director, Dan Benson, presented the semi-annual report, in which he reported that the one and only outbreak of COVID-19 in the facility was in July 2020. He also emphasized that the employees have done a good job during this challenging time. Facility-wide vaccinations began in January 2021, and our facility has since been approved as a provider for the vaccinations. The staff are still being tested on a weekly basis. Dan Benson expressed his appreciation for the Finnish community’s donation of the protective masks last year, especially since, at the time, it was very hard to procure them.

Financial assistance received from the government has been a big help for nursing home facilities, so too for the Rest Home. During the past year we have added to the number of our Finnish residents, as well as to the number of our Finnish employees.

 The future plans for the Rest Home include many new projects. The nurses’ station on the Skilled Nursing side will get a face lift. The resurfacing of the parking lot is also on the calendar for the coming year. We have also decided that the Alarik House, which has not been in use for several years, is going to be our next big project. The Rest Home needs more space to expand its services, and we plan to use Alarik House for the expansion. The renovations will be expensive, and we have applied for a government grant for this project. The grant will only cover part of the expenses, which means we will need our own capital, as well as donations, for the project.

The meeting ended with applause in gratitude to all for their good work.

LEPOKODIN JÄSENTEN PUOLIVUOTISKOKOUS 2021

Lepokodin puolivuotiskokouksessa, 24. huhtikuuta, oli Annan Majalla paikalla yli kaksikymmentä jäsentä. Lepokodin keittiön tarjoamien maukkaiden korvapuustien ja kahvin jälkeen jäsenet siirtyivät kuulemaan raporttia tämän hetkisestä tilanteesta.

Toimitusjohtaja Dan Benson kertoi FARH Inc – yhtiön toiminnasta pandemian aikana

Katja Pukkila toi terveisiä Lepokodin palvelutalon puolelta, antaen yhteenvedon viimeisen puolentoista vuoden ajalta. Hän kertoi, että talossa on ollut vain yksi COVID viirus aalto ja että työntekijät ovat olleet hyvin yhteistyöhenkisiä ja toimineet hyvin koko tämän vaativan ajan läpi. Hän myös kiitteli asukkaiden perheiden sekä yhteisön tuesta, josta on ollut suuri apu. Talon ulkoterassit ja Annan Maja ovat olleet ahkerassa käytössä ja palvelleet hyvin vierailuja ja muitakin aktiviteetteja.

Toimitusjohtaja, Dan Benson kertoi puolivuotisraportissaan, että talon yksi ja ainoa COVID viirus aalto oli vuoden 2020 heinäkuussa. Hän korosti vielä, että työntekijät ovat tehneet todella hyvää työtä tämän haasteen aikana. Tammikuussa 2021 aloitettiin talonlaajuiset rokotukset, ja niitä voidaan tulevaisuudessa antaa talon sisäisesti, sillä laitoksemme sai hiljattain luvan antaa rokotteita itse. Työntekijöiden testaus jatkuu viikottain. Dan Benson oli kiitollinen suomalaisyhteisölle suojamaskien lahjoituksesta viime vuonna, juuri siinä vaiheessa, kun niitä oli vaikea saada mistään.

Valtiolta saatu rahallinen tuki on ollut iso apu tämän alan laitoksille, siis myös Lepokodille. Viime vuoden aikana Lepokoti on saanut lisää suomalaisia asukkaita ja on myös palkannut lisää suomalaisia työntekijöitä.

Lepokodin tulevaisuuden suuunnitelmiin kuuluu monta uutta projektia. Hoitokodin puolen sairaanhoitajien kanslia saa kasvojen kohotuksen. Myös parkkipaikan uudelleen päällystäminen on tulevan vuoden suunnitelmissa. Olemme myös päättäneet että Alarik House, joka on ollut pitkään poissa käytöstä, on seuraava iso projekti. Lepokoti tarvitsee lisää tilaa toiminnan laajentamiseen, ja siihen haluamme käyttää Alarikin taloa. Sen kunnostaminen on kallis projekti johon olemme anoneet apurahaa valtiolta. Apuraha kattaa vain osan kustannuksista, joten tarvitsemme myös omaa pääomaa ja lahjoituksia hankkeeseemme.

Kokous päättyi aplodeilla kaikille kiitokseksi hyvästä työstä.

Finnish American Rest Home Statement – Covid-19 Global Pandemic & the Holidays 2020

On behalf of the Board of Directors of the Finnish American Rest Home and its members, we would like to wish everyone safe and healthy times. We faced together an extraordinary situation where we encountered the first global pandemic in almost 100 years. These times have been difficult, uncertain and in some cases, full of sorrow. For those who have lost a loved one through this pandemic, we want to express our deepest sympathies.

The virus has affected all of us in one way or another but none more than the residents and staff at the Rest Home. We would like to express our deepest gratitude to the staff at Lepokoti. These selfless individuals experienced the same fears and emotions as everyone else did on this planet, yet still put the needs of others first. Their acts of selflessness, bravery and heroism are something we couldn’t be more proud of and is the foundation on which the Finnish American Rest Home was built upon 46 years ago.

As the Finnish proverb states, “Ystävä hädässä tunnetaan” (A friend knows when you need help) and in no times has this been more apparent. The Board and the Administration of Lepokoti has been in constant contact. We know that our Lepokoti is in good hands. We are happy to report that the Rest Home has not had any new cases of Covid-19 since July and continues with its tireless diligence on keeping all residents and staff safe.

We have had to make some adjustments as it pertains to our membership meetings. As with everyone, safety is our number one priority and given our current environment, we thought it best to postpone the annual membership meeting. Not only are many of our members at an age that puts them as risk of contracting the virus, but the venue in which we hold the meetings also creates additional risk for our members and the residents at Lepokoti. We appreciate everyone’s patience with this process. Change isn’t always easy but everyone’s support is appreciated. While we are planning to resume the in-person membership meetings in April, we are exploring other alternatives in case an in-person membership meeting cannot be held as scheduled. We will inform all members once that decision has been made and which direction we will be headed.

Finally, we would specifically like to thank Katja Pukkila & Crib Castro for their management and overall direction of the facility as well as Maija Toukolehto whose influence and governance of the visitation program has been outstanding. Their involvement has made the best out of this unfortunate and stressful experience. They continue to make us proud.

The Board’s November meeting did not change the leadership structure, so the same officers will continue in their positions. The Board is grateful to our Executive Director, Dan Benson, for his tireless leadership throughout these challenging times.

Wishing everyone wellness and peace in the coming Holiday Season,
The Board of Directors of FARH and Dan Benson, Executive Director

REST HOME BOARD REPORT FROM THE OCTOBER 2019 ANNUAL MEMBERSHIP MEETING

FARH 2019 Vuosikokous kuvaThis fall, the annual meeting was held in the Pokela Room, which easily accommodated the small number of attendees. Nevertheless, we had enough members present to exceed the quorum. We observed a moment of silence in remembrance of members who have passed away. During this summer, our Board had three members pass away: Heikki Vettenranta, Bertha Penttila, and MarjaLeena Suni.

Our Executive Director, Dan Benson, gave a report in which he addressed the current status of the Rest Home and the Nursing Home, as well as giving the Treasurer’s report.
At the moment, the Rest Home has 55 residents, but we are expecting the number of residents to grow to 60 by January 2020. The ECC survey went well, as usual. The Rest Home side has also made advances in electronic charting, which is now at 35%.

On the Nursing Home side, the census is 43 (out of a maximum of 45). The AHCA survey also went well, and we are expecting our overall star rating to climb to 2, or possibly even to 3 by the end of the year.

The generator-project, which was the result of the state requirements to maintain a certain temperature in a particular square foot area during a possible power outage after a hurricane, has passed inspections and is completed.

Our financial situation was shown in graphs, which compared the years 2017, 2018, and 2019. The Balance Sheet showed a steady climb from year to year. The Net Operating Income during the threeyear-period also showed steady improvement.

Our Executive Director stressed the importance of donations in our operation. Large donations are necessary for us to bring to reality our long-standing Memory Care Unit-project. In other words, we need capital in order to build the Memory Care Unit.

This expansion in our operations will enable us to grow our revenue, which will help us make the improvements and changes that our aged facility necessitates, as well as enabling us to modernize our operations. Also, the constant changes to regulations and to payments from the government necessitate growing our cash reserves.

We are hoping for contributions from our members, member organization, and the Finnish community. We are a well-managed and well-operated facility, and anyone can make a donation with confidence. We are well-positioned business-wise and we aspire to constantly improve.

JOHTOKUNNAN RAPORTTI LOKAKUUN 2019 JÄSENTEN VUOSIKOKOUKSESTA

FARH 2019 Vuosikokous kuva

Click here for the English language edition

Tämän syksyn vuosikokous pidettiin Pokela Huoneessa, johon mahtui hyvin vähäinen osanottajamäärä. Olimme kuitenkin tarpeeksi runsaslukuinen, että kokouksemme oli laillinen ja päätösvaltainen. Pidimme hiljaisen hetken joukostamme poistuneiden jäsenten muistoksi. Tämän kesän aikana johtokuntammekin menetti kolme jäsentä: Heikki Vettenranta, Bertha Penttilä, ja Marja-Leena Suni.

Toimitusjohtajamme, Dan Benson, antoi raportin, jossa hän käsitteli Lepokodin ja Sairaskodin tilanteen, sekä antoi Rahastonhoitajan raportin.

Tällä hetkellä Lepokodin puolella on 55 asukasta, mutta odotamme asukasmäärän nousevan 60:een tammikuuhun 2020 mennessä. ECC tarkastus meni hyvin, kuten yleensäkin. Elektronisessa sairaanhoitoraportoinnnissa on myös päästy eteenpäin, eli 35% tehdään jo elektronisesti.

Sairaskodin puolella asukasmäärä on 43 (maksimi on 45 asukasta). AHCA:n tarkastus meni hyvin, ja odotamme nyt että yhteistähtilukema nousee ainakin kahteen, ehkä jopa kolmeen vuoden loppuun mennessä. Generaattori-projekti, joka johtui osavaltion määräyksestä ylläpitää tietty lämpötila määrätyllä neliömääräalueella hurrikaanien jälkeisen mahdollisen sähkökatkon aikana, on saanut virallisen hyväksynnän ja on täten saatettu loppuun.

Rahallinen tilanne näkyi taulukoista, joissa verrattiin vuosia 2017, 2018 ja 2019. Tilinpäätös näytti tasaista nousua vuodesta toiseen. Liikevoitto näiden kolmen vuoden ajalta näytti myös selkeää nousua. Toimitusjohtajamme painotti lahjoitusten merkittävää asemaa toiminnassamme. Suuria lahjoituksia tarvitaan, jotta voisimme toteuttaa jo pitkään vireillä olevan muistiyksikkö-projektin. Eli, tarvitsemme pääomaa muistiyksikön rakentamiseen. Tämä toiminnan laajennus edesauttaa meitä kasvattamaan tulojamme, joka auttaa meitä tekemään niitä parannuksia ja muutoksia joita iäkäs rakennuksemme, sekä toimintamme modernisointi vaatii. Myös jatkuvasti muuttuvat säännöt ja maksusopimukset valtion taholta vaativat puskurirahaston kasvattamista.

Toivomme taas jäsenten, jäsenyhdistysten, ja suomalaisyhteisön panosta. Olemme hyvin hoidettu ja hyvin toimiva laitos, jolle voi turvallisella mielellä tehdä lahjoituksia. Olemme hyvässä asemassa, ja pyrimme aina parempaan.