Johtokunnan raportti huhtikuun 2019 jäsenten Puolivuotiskokouksesta – Board Report from the April 2019 Semi-Annual Membership Meeting

Lepokodin johtokunta piti taas jäsenten puolivuotiskokouksen huhtikuun viimeisenä lauantaina. Kokouksessa käsiteltiin Lepokodin toimintaa vuoden 2018 heinäkuun ja joulukuun ajanjaksolla. Osanottajia oli paikalla ennätysmäisen vähän. Kokouksen puheenjohtajana toimi johtokunnan varapuheenjohtaja Harry Manner.

Toimitusjohtaja Dan Benson raportoi Lepokodin tilanteesta kertomalla, että asukasluvun kasvu Lepokodin puolella on vaatinut henkilökunnan lisäystä. Lepokodin puolella ollaan myös edistymässä elektronisessa tietojenkäsittelyssä, joka saatetaan loppuun tämän vuoden aikana. Sairaskodin puolella tietojenkäsittely on jo 100% elektronista.

Viime hurrikaanikauden jälkeinen Generaattori-projekti on jo loppusuoralla. AHCA on hyväksynyt ehdotuksemme ja prosessi on vain vailla tarkastusta, joka tapahtuu paikan päällä ennen toukokuun loppua.

elamanpuu
Lepokodin ”Elämänpuu” seinamaalaus on saanut uuden lehden. Maalauksen on tehnyt Ritva Manner.

Lepokoti on kiitollinen viime vuoden aikana saaduista lahjoituksisa, joista suurin oli Gloria Salmen perintölahjoitus. Ohessa on kuva hänen nimikilvestään Elämänpuussamme.
Vuoden 2019 suunnitelmista mainittakoon kellokorttiemme vaihtaminen elektroniseen systeemiin, joka tapahtuu ihan lähipäivinä. Tämä helpottaa huomattavasti toimintoja palkanmaksujen hoitamisessa sekä toimiston että osastonjohtajien osalta, ja auttaa työntekijöitäkin pysymään ajantasalla tietojensa suhteen.

Toimitusjohtamma toi raportissaan myös esille pyrkimyksemme säilyttää suomalaisjuuremme, ja tällä hetkellä molempien puolien asukkaista n. 25%  ja henkilökunnasta yli 10% ovat suomalaista sukuperää.

Johtokunnassa olemme tyytyväisiä kaikesta raportoidusta. Ja niin olivat myös läsnäolleet jäsenet.

 

BOARD REPORT FROM THE APRIL 2019 SEMI-ANNUAL MEMBERSHIP MEETING:

The Board of the Finnish American Rest Home held the Semi-Annual Membership meeting, once again, on the last Saturday in April. The meeting covered Rest Home operations from July to December 2018. Attendance was at an all-time low. The meeting was chaired by the Board Vice Chairman, Harry Manner.

The Executive Director, Dan Benson, reported on the current situation at the Rest Home by telling us that the increase in census has necessitated the increase in staffing. The Assisted Living side is making progress in electronic medical records processing, which will be fully implemented by the end of this year. On the Nursing Home side, electronic medical record compliance is at 100%.

The generator project, necessitated by the previous hurricane season, is nearing the end. AHCA has approved our plans, and the final on-site inspection, which will happen by the end of May, will complete the process.

elamanpuu
”The Tree of Life” mural at Rest Home got a new leaf. Mural by Ritva Manner.

The Rest Home is grateful for the donations that we received last year, the largest of which was from the Estate of Gloria Salmi. We have included a photo of her name plate in our Tree of Life.

For the projections for 2019, let us mention changing over to an electronic payroll processing system, which will happen in the very near future. This will make processing payroll considerably easier for the business office, as well as the department heads, and it will enable employees to stay current with their information regarding payroll, as well.

The Executive Director’s report also highlighted our efforts to maintain our Finnish roots, and at this time about 25% of our residents and over 10% of our staff, on both sides combined, are of Finnish origin.

The Board is satisfied with all that was reported. And so were the members who were present.

LEPOKODIN JOHTOKUNNAN Helmikuun 2019 RAPORTTI

 

FARH Reception photo

Olemme kiitollisia suomalaisyhteisömme jatkuvasta tuesta. Kiitämme myös kaikkia jotka käyvät viihdyttämässä asukkaitamme, ja odotamme innolla menestyksemme jatkumista tulevaisuudessakin.

Viime aikoina on kuitenkin ollut suomalaisessa mediassa Lepokodista (Finnish-American Village) kommentteja, jotka ovat herättäneet kohua yhteisössämme, joten tunsimme että on tarvetta korjata väärät tiedot ja oikaista asioita. On siis kommentoitu, että Lepokoti on tällä hetkellä konkurssitilassa. Tämä ei ole totta. Eikä myöskään se ole totta, että meiltä olisi rapistunut suomalaisuus pois, tai että meillä ei olisi suomea puhuvia työntekijöitä.

Talousasiamme ovat vakaalla pohjalla ja teemme jatkuvasti parannuksia joka saralla, sekä toiminnassamme, että rakennuksissamme. Olemme juuri lisänneet henkilökuntaa, koska kasvumme ja tarpeemme ovat sitä vaatineet. Meillä on hyvä johtokunta sekä pätevät henkilöt johtoasemissa.

Tuomme ylpeinä esille suomalaisuutemme joka asiassa, kuten esim. markkinoinnissamme, koristeluissamme, ruokavalinnoissamme, ja henkilökunnassamme, mainitaksemme vain muutamia osa-alueita. Meillä on suomea puhuvia työntekijöitä ympäri laitosta, myöskin johtotehtävissä, ja näemme sen tärkeänä tekijänä suomalaisten vanhustemme palvelussa. Toimimme myös paikallisten suomalaisyhdistysten kanssa ja osallistumme moniin heidän tapahtumiinsa.

Meillä on kunnia jatkaa perintöä, jota suomalaiset ovat kovalla työllä rakentaneet, ja pyrimme tekemään parhaamme ylläpitääksemme suomalaista kulttuuria ja perinteitä Lepokodilla.

Tervetuloa käymään!

Click for English

FARH BOARD of DIRECTORS February 2019 REPORT

FARH Reception photoWe are grateful to the Finnish community for their continued support of our facility. We also appreciate the many who come to share of their time and talents with our residents, and we look forward to what the future brings and to continued success.

Recently, however, statements made in the Finnish media about the Finnish-American Village (Lepokoti) have caused concern in our community; therefore we feel the need to correct any misinformation and to set the record straight. There have been statements made that the Lepokoti is on the verge of bankruptcy. This is not true. It is also not true that we have lost our Finnish character, or that we do not have Finnish-speaking staff members.

We are on solid financial footing and our facility is constantly making improvements in all areas of operations and the physical facility itself. We have recently added staff where our growth and needs have required it. We have good leadership in the Board of Directors, as well as solid and competent leadership in the facility management.

We are proud to highlight and bring out the Finnish character of the facility in every area, such as in our marketing, decor, menu, and staffing, just to mention a few. We have Finnish-speaking staff members working in all areas of the facility, including management, which is important for our ability to best serve our aging Finnish population. We also work with the local Finnish organizations, and participate in many of their events.

It is an honor for us to carry on the legacy that hard-working Finnish people have built, and we strive to do our best to preserve the Finnish culture and heritage at the Finnish-American Village.

Come and visit us!

LEPOKODIN JOHTOKUNNAN SYYSKUUN 2018 RAPORTTI

 

Lepokodin aulan vastaanotto  on saanut uuden ilmeen. Vastaanottotiskin takana oleva seinä on saneerattu tapetilla, joka tuo paremmin esille Finnish-American Village nimikilpemme. Tämä on vain yksi monesta yksityiskohdasta jossa olemme jo tehneet parannuksia. Paljon uudistuksia ja projekteja on vielä tulossa.

FARH Reception photo

Uusi bussimme on myös saanut uuden ilmeen logon ja nimitarrojen myötä. Nyt kaikki bussikuljetukset ovat osa markkinointia ja mainostustamme.

FARH Bus photo

Johtokunta valmistelee Lepokodin lokakuun jäsenistön vuosikokousta. Olemme innokkaita raportoimaan kaikesta mitä olemme saaneet aikaan.

 

REST HOME BOARD OF DIRECTORS’ REPORT FOR SEPTEMBER 2018

The Rest Home lobby reception area has a new look. The wall behind the reception desk has been redone with a wallpaper that brings out our beautiful Finnish-American Village sign. This is only one of the many areas where we have already made improvements. There are many more renovations and projects in the works.

 

Our new bus has also gotten a new look with our logo and name decals. Now every bus trip is a part of our marketing and advertising efforts.

 

The Board is preparing for the October Rest Home Annual Membership Meeting. We are looking forward to reporting on all the progress that has been made.