Tervehdys Lepokodin asukkaalta!

 

Ohessa on kirje Lepokodin asukkaan, Robert Liimataisen, näkökulmasta. Hän on myös Lepokodin johtokunnan jäsen, edustaen Lepokodin asukkaita, ja halusi antaa oman näkemyksensä  hänen kodistaan.

robertliimatainen
Robert Liimatainen, PhD, Diplomat and Rest Home Resident

As a resident of the Finnish American Rest Home/FARH in Lake Worth, Florida, I thought it might be of interest to readers to hear from someone who lives an active senior life at FARH, a stimulating environment.

First, the entire facility is clean and well-maintained. Each day, three healthy, tasty meals are served. Professional nursing staff provides prompt health care as needed, including proper use of prescription medications.

The Activities Coordinator arranges frequent events, such as interesting group trips, shopping, and exercise, plus enjoyable entertainment during coffee times.

The atmosphere here is cordial. Help by competent staff members is always nearby. Transportation is available for such things as medical appointments.

Most of the personnel are fluent with both English and Finnish languages. There is cultural and ethnic diversity and heritage among the residents.

And, yes, laundry can also be done.

Each resident wears, often like a wrist watch, an alarm button which when pressed brings quick assistance if, for example, one has lost balance, has fallen and cannot get up without some aid or a boost.

In sum, the Finnish American Rest Home, located conveniently just off Lantana road and I-95 is a great place to be.

Welcome/Tervetuloa,

Robert Liimatainen, Ph.D.
Retired U.S. Foreign Service Officer, Diplomat

1800 South Drive
Lake Worth, FL 33461  

Addendum: As a recent member of the Board of Directors of the FARH, we are all trying to do a good job to continue the fine traditions established, as well as making improvements, so suggestions are always welcome.

Kiitos/Thank you.

 

Ja tässä myös Risto Siikarlan kääntämä ja Robert Liimataisen hyväksymä käännös kirjeestä:

Minä kun olen Finnish American Rest Home/FARH -lepokodin asukkaana Lake Worthissa, Floridassa, ajattelin, että lukijoita saattaisi kiinnostaa kuulla henkilöä, joka viettää aktiivista seniorielämää FARH:ssa, kannustavassa ympäristössä.

Ensinnäkin koko laitos on siisti ja hyvin hoidettu. Joka päivä tarjotaan kolme terveellistä ja maukasta ateriaa. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta antaa tarvittaessa nopeaa terveydenhuoltoa, mukaan lukien asianmukainen reseptilääkkeiden käyttö.

Aktiviteettien koordinaattori järjestää usein tapahtumia, kuten mielenkiintoisia ryhmämatkoja, ostoksilla käyntejä ja liikuntaa, sekä mukavaa viihdettä kahvihetkien aikana.

Täällä on sydämellinen ilmapiiri. Pätevän henkilökunnan apu on aina lähellä. Kuljetus on saatavissa esimeriksi lääkärin vastaanotolle.

Suurin osa henkilökunnasta puhuu sujuvasti sekä englantia että suomea. Asukkaiden keskuudesta löytyy kulttuurien  ja etnisyyden monimuotoisuutta ja perintöä.

Niin ja myös pyykinpesu voidaan järjestää.

Jokainen asukas voi pitää rannekellon tyylistä hälytyspainiketta, jota painamalla hän saa nopeasti apua, jos esimerkiksi on menettänyt tasapainonsa, kaatunut, eikä pysty nousemaan ylös ilman apua tai tukea.

Lyhyesti sanoen, Finnish American Rest Home, joka sijaitsee kätevästi aivan Lantana Roadin ja I-95 tien tuntumassa, on erinomainen paikka asua.

Welcome/Tervetuloa,

Robert Liimatainen, Ph.D.
USA:n ulkoministeriöstä eläkkeellä oleva virkailija ja diplomaatti

1800 South Drive
Lake Worth, FL 33461