LEPOKODIN JOHTOKUNNAN SYYSKUUN 2018 RAPORTTI

 

Lepokodin aulan vastaanotto  on saanut uuden ilmeen. Vastaanottotiskin takana oleva seinä on saneerattu tapetilla, joka tuo paremmin esille Finnish-American Village nimikilpemme. Tämä on vain yksi monesta yksityiskohdasta jossa olemme jo tehneet parannuksia. Paljon uudistuksia ja projekteja on vielä tulossa.

FARH Reception photo

Uusi bussimme on myös saanut uuden ilmeen logon ja nimitarrojen myötä. Nyt kaikki bussikuljetukset ovat osa markkinointia ja mainostustamme.

FARH Bus photo

Johtokunta valmistelee Lepokodin lokakuun jäsenistön vuosikokousta. Olemme innokkaita raportoimaan kaikesta mitä olemme saaneet aikaan.

 

REST HOME BOARD OF DIRECTORS’ REPORT FOR SEPTEMBER 2018

The Rest Home lobby reception area has a new look. The wall behind the reception desk has been redone with a wallpaper that brings out our beautiful Finnish-American Village sign. This is only one of the many areas where we have already made improvements. There are many more renovations and projects in the works.

 

Our new bus has also gotten a new look with our logo and name decals. Now every bus trip is a part of our marketing and advertising efforts.

 

The Board is preparing for the October Rest Home Annual Membership Meeting. We are looking forward to reporting on all the progress that has been made.

 

Lepokodin Johtokunnan Kesäraportti 2018  

 

lkkuva

star star

Lepokodin Johtokunnan toiminta lähti taas pyörimään kesän tauon jälkeen. Kesän aikana tähtilukumme nousi kahteen (2) tähteen, ja puitteiden sekä toimintojen parannusten myötä odotamme nousua kolmeen (3) tähteen. Uusien asukkaiden myötä on edessä monien Lepokodin huoneiden kunnostus, jossa olemme päässeet hyvään vauhtiin – maalin ja pienten sekä suurten korjausten lisäksi moni huone  vaattii myös lattian uusimisen. Suurin ilahdus Lepokodin asukkaille saattaa tällä hetkellä olla uusi bussi, joka tuli aiheelliseksi kesän aikana vanhan bussin tarvitsemien korjausten takia, joihin ei enää ollut viisasta uhrata rahaa.

Markkinointijohtaja on toiminut ahkerasti ja asukasluku on pysynyt vakaana siitä huolimatta että kesä on yleensä hiljaista aikaa. Toimitusjohtaja  ja Markkinointijohtaja suunnittelevat monipuolista markkinointia suomalaisyhteisölle, ja haluavat laajentaa sitä muillekin skandinaaveille. Elokuussa pidetty Open House hoitoalan ammattilaisille sai hyvän vastaanoton.

Kesän aikana on siis tapahtunut paljon, ja vauhti vain kiihtyy syksyn kuluessa. Olemme laatineet tiukan aikataulun suuunnitelluille parannuksille ja maltamme tuskin odottaa niiden toteuttamista.

Rest Home Board of Directors’ Summer 2018 Report

The Rest Home Board of Directors is back to work after the summer break. During the summer, our star rating rose to two (2), and as we improve the function and look of our facility, we anticipate our star rating to rise to three (3). With new residents coming in, we are facing the need to update many of the rooms in the Rest Home, and we are well on our way – along with needing paint and fixes, big and small, many rooms also require a new floor. The greatest delight to the Rest Home resident currently might be the new bus, which became necessary during the summer due to the many repairs that the old bus needed, and for which it was unwise to spend any more money.

The Marketing Director has been very busy and the census has stayed steady regardless of the summer, which is usually is slow. The Executive Director and Marketing Director are designing a well-rounded marketing plan directed to the Finnish community, and they also want to expand that to all Scandinavians. An Open House that was held in August for industry professionals was well-received.

A lot has taken place during the summer, and the pace will only pick up during the fall. We have drawn up a plan for improvements with a tight schedule, and can hardly wait to see them take shape.

Lepokodin Johtokunnan 2018 Kevätkatsaus

FARH2018April

Lepokodin puolivuotiskokouksen, joka pidettiin huhtikuun 28. 2018, veti johtokunnan varapuheenjohtaja Harry Manner. Osanotto heijasti jäsenmäärän vähenemistä, mutta silti oli tarvittava määrä ihmisiä paikalla, että kokous oli päätösvaltainen.

 

Toimitusjohtaja, Dan Benson, esitti uuden markkinointisuunnitelman sairaskodin puolelle. Tulot ja menot tämän tilivuoden ajalta näyttävät selvästi olevan noususuunnassa. Ehdotetut sääntöjen muutokset hyväksyttiin.

 

Johtokunta pitää tauon kokouksissaan kesä- ja heinäkuussa, mutta asioita viedään eteenpäin tarmolla ja toimitusjohtajan varmalla otteella.

 

Toivotamme kaikille hyvää kesää.

JOHTOKUNNAN HELMIKUUN 2018 RAPORTTI

Helmikuun alussa pidimme Aamiaispaneli-keskustelun Johtokunnan jäsenjärjestöjen edustajien kanssa. Tämä tarjosi kaikille tilaisuuden tutustua toimitusjohtajaamme, Dan BensoniIn, joka kertoi ostanottajille aikaansaannoksistamme ja vastasi kysymyksiin. Saimme myös ideoita kuulijoilta yhteistyömahdollisuuksista jäsenjärjestöjemme kanssa.
Lepokoti oli edustettuna Kerhotalon Suomi-viikolla, jossa mukana edustamassa Lepokotia oli myös uusi markkinointijohtajamme, Katie Bartimore. Hän on ottanut uuden toimensa vastaan innokkaasti ja tuntee olonsa kotoiseksi Lepokodilla ja meidän suomalaisten seurassa. Hän on tehokas ja mainio lisä johtotiimiimme.

Olemme vähentäneet hoitokodin puolella sänkypaikkojen määrää, jotta voisimme paremmin vastata tämän hetken kysyntään yksityishuoneista. Samalla muutos mahdollistaa terapiapalveluiden monipuolistamisen ja tehokkuuden lisäämisen.
Laulumiehet tulivat avuksemme siivouksessa Lepokodin puolella, jossa tyhjensimme huoneita jotka olivat toimineet väliaikaisina varastohuoneina, ja joita nyt kunnostamme uusia asukkaita varten. Suuri kiitos Laulumiehille, jotka ovat aina valmiita auttamaan kun pyydetään.

Tämän kevään projektinamme on luoda uusi ilme Lepokodin sisätiloihin. Kasvojen kohennusoperaatiomme käsittää seinien maalausta, taulujen, ryijyjen ja muiden perinteisten Suomi-aiheisten koristeiden esillepanon. Tähän asti tehdyt muutokset ovat jo saaneet paljon kiitosta piristämällä yleiskuvaa sekä asukkaiden mieltä.