LEPOKODIN JOHTOKUNNAN SYYSKUUN 2018 RAPORTTI

 

Lepokodin aulan vastaanotto  on saanut uuden ilmeen. Vastaanottotiskin takana oleva seinä on saneerattu tapetilla, joka tuo paremmin esille Finnish-American Village nimikilpemme. Tämä on vain yksi monesta yksityiskohdasta jossa olemme jo tehneet parannuksia. Paljon uudistuksia ja projekteja on vielä tulossa.

FARH Reception photo

Uusi bussimme on myös saanut uuden ilmeen logon ja nimitarrojen myötä. Nyt kaikki bussikuljetukset ovat osa markkinointia ja mainostustamme.

FARH Bus photo

Johtokunta valmistelee Lepokodin lokakuun jäsenistön vuosikokousta. Olemme innokkaita raportoimaan kaikesta mitä olemme saaneet aikaan.

 

REST HOME BOARD OF DIRECTORS’ REPORT FOR SEPTEMBER 2018

The Rest Home lobby reception area has a new look. The wall behind the reception desk has been redone with a wallpaper that brings out our beautiful Finnish-American Village sign. This is only one of the many areas where we have already made improvements. There are many more renovations and projects in the works.

 

Our new bus has also gotten a new look with our logo and name decals. Now every bus trip is a part of our marketing and advertising efforts.

 

The Board is preparing for the October Rest Home Annual Membership Meeting. We are looking forward to reporting on all the progress that has been made.

 

Lepokodin Johtokunnan Kesäraportti 2018  

 

lkkuva

star star

Lepokodin Johtokunnan toiminta lähti taas pyörimään kesän tauon jälkeen. Kesän aikana tähtilukumme nousi kahteen (2) tähteen, ja puitteiden sekä toimintojen parannusten myötä odotamme nousua kolmeen (3) tähteen. Uusien asukkaiden myötä on edessä monien Lepokodin huoneiden kunnostus, jossa olemme päässeet hyvään vauhtiin – maalin ja pienten sekä suurten korjausten lisäksi moni huone  vaattii myös lattian uusimisen. Suurin ilahdus Lepokodin asukkaille saattaa tällä hetkellä olla uusi bussi, joka tuli aiheelliseksi kesän aikana vanhan bussin tarvitsemien korjausten takia, joihin ei enää ollut viisasta uhrata rahaa.

Markkinointijohtaja on toiminut ahkerasti ja asukasluku on pysynyt vakaana siitä huolimatta että kesä on yleensä hiljaista aikaa. Toimitusjohtaja  ja Markkinointijohtaja suunnittelevat monipuolista markkinointia suomalaisyhteisölle, ja haluavat laajentaa sitä muillekin skandinaaveille. Elokuussa pidetty Open House hoitoalan ammattilaisille sai hyvän vastaanoton.

Kesän aikana on siis tapahtunut paljon, ja vauhti vain kiihtyy syksyn kuluessa. Olemme laatineet tiukan aikataulun suuunnitelluille parannuksille ja maltamme tuskin odottaa niiden toteuttamista.

Rest Home Board of Directors’ Summer 2018 Report

The Rest Home Board of Directors is back to work after the summer break. During the summer, our star rating rose to two (2), and as we improve the function and look of our facility, we anticipate our star rating to rise to three (3). With new residents coming in, we are facing the need to update many of the rooms in the Rest Home, and we are well on our way – along with needing paint and fixes, big and small, many rooms also require a new floor. The greatest delight to the Rest Home resident currently might be the new bus, which became necessary during the summer due to the many repairs that the old bus needed, and for which it was unwise to spend any more money.

The Marketing Director has been very busy and the census has stayed steady regardless of the summer, which is usually is slow. The Executive Director and Marketing Director are designing a well-rounded marketing plan directed to the Finnish community, and they also want to expand that to all Scandinavians. An Open House that was held in August for industry professionals was well-received.

A lot has taken place during the summer, and the pace will only pick up during the fall. We have drawn up a plan for improvements with a tight schedule, and can hardly wait to see them take shape.

VETERAANIEN GRILLI-ILTA ANNAN MAJALLA

Lauantaina, 18. maaliskuuta, Veteraanit järjestivät jo toisen vuotuisen grilli-illan Lepokodin Annan Majalla. Paikalla oli niin runsaasti yleisöä että kaikki salin tuolit olivat käytössä. Illan ideana oli taas sekä kerätä rahaa Lepokodin hyväksi, että järjestää viihdettä sen asukkaille. Mukana juhlinnassa oli monta asukasta, joille Veteraanit tarjosivat ruoat pöytiin.

Grillimestareiksi tulivat uunituoreet Veteraanien uudet jäsenet, Pentti ja Timo Sainio. He jaksoivat paistaa sekä makkarat että muurinpohjaletut ihan tottunein ammatilaisten ottein. Makkaroita kehuttiin, ja letut olivat odotetun hyviä.

Veteraaneista tuli myös monta muuta vapaaehtoista jotka hoitivat tarjoilun Irma Väisäsen johtamana. Kaikki tekivät ahkerasti osansa illan onnistumiseksi. Heiltä tuli täysi työpanos ja oli hyvä yhteistyöhenki.

Eino Grön aloitti illan ohjelman tutuin sävelin. Ohjelmassa olivat myös mukana Laulumiehet ja Sinikka Tenlen, sekä Mirjami Rintatalo, ja myös Raija Coath. Lepokodin asukkaatkin viihtyivät laulun myötä ihan loppuun saakka.

Oli mukava nähdä taas Annan Maja täynnä elämää ja musiikkia. Suuret kiitokset kaikille osanottajille, sekä vapaaehtoisille että juhlayleisölle, jotka teitte tapahtumasta niin onnistuneen. Ja tietysti kiitokset Veteraaneille. Toivottavasti tästä tulee joka-vuotinen juhla jossa taas tavataan ystäviä, sekä uusia että vanhoja.

 

Tia Wright

Tervehdys Lepokodin asukkaalta!

 

Ohessa on kirje Lepokodin asukkaan, Robert Liimataisen, näkökulmasta. Hän on myös Lepokodin johtokunnan jäsen, edustaen Lepokodin asukkaita, ja halusi antaa oman näkemyksensä  hänen kodistaan.

robertliimatainen
Robert Liimatainen, PhD, Diplomat and Rest Home Resident

As a resident of the Finnish American Rest Home/FARH in Lake Worth, Florida, I thought it might be of interest to readers to hear from someone who lives an active senior life at FARH, a stimulating environment.

First, the entire facility is clean and well-maintained. Each day, three healthy, tasty meals are served. Professional nursing staff provides prompt health care as needed, including proper use of prescription medications.

The Activities Coordinator arranges frequent events, such as interesting group trips, shopping, and exercise, plus enjoyable entertainment during coffee times.

The atmosphere here is cordial. Help by competent staff members is always nearby. Transportation is available for such things as medical appointments.

Most of the personnel are fluent with both English and Finnish languages. There is cultural and ethnic diversity and heritage among the residents.

And, yes, laundry can also be done.

Each resident wears, often like a wrist watch, an alarm button which when pressed brings quick assistance if, for example, one has lost balance, has fallen and cannot get up without some aid or a boost.

In sum, the Finnish American Rest Home, located conveniently just off Lantana road and I-95 is a great place to be.

Welcome/Tervetuloa,

Robert Liimatainen, Ph.D.
Retired U.S. Foreign Service Officer, Diplomat

1800 South Drive
Lake Worth, FL 33461  

Addendum: As a recent member of the Board of Directors of the FARH, we are all trying to do a good job to continue the fine traditions established, as well as making improvements, so suggestions are always welcome.

Kiitos/Thank you.

 

Ja tässä myös Risto Siikarlan kääntämä ja Robert Liimataisen hyväksymä käännös kirjeestä:

Minä kun olen Finnish American Rest Home/FARH -lepokodin asukkaana Lake Worthissa, Floridassa, ajattelin, että lukijoita saattaisi kiinnostaa kuulla henkilöä, joka viettää aktiivista seniorielämää FARH:ssa, kannustavassa ympäristössä.

Ensinnäkin koko laitos on siisti ja hyvin hoidettu. Joka päivä tarjotaan kolme terveellistä ja maukasta ateriaa. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta antaa tarvittaessa nopeaa terveydenhuoltoa, mukaan lukien asianmukainen reseptilääkkeiden käyttö.

Aktiviteettien koordinaattori järjestää usein tapahtumia, kuten mielenkiintoisia ryhmämatkoja, ostoksilla käyntejä ja liikuntaa, sekä mukavaa viihdettä kahvihetkien aikana.

Täällä on sydämellinen ilmapiiri. Pätevän henkilökunnan apu on aina lähellä. Kuljetus on saatavissa esimeriksi lääkärin vastaanotolle.

Suurin osa henkilökunnasta puhuu sujuvasti sekä englantia että suomea. Asukkaiden keskuudesta löytyy kulttuurien  ja etnisyyden monimuotoisuutta ja perintöä.

Niin ja myös pyykinpesu voidaan järjestää.

Jokainen asukas voi pitää rannekellon tyylistä hälytyspainiketta, jota painamalla hän saa nopeasti apua, jos esimerkiksi on menettänyt tasapainonsa, kaatunut, eikä pysty nousemaan ylös ilman apua tai tukea.

Lyhyesti sanoen, Finnish American Rest Home, joka sijaitsee kätevästi aivan Lantana Roadin ja I-95 tien tuntumassa, on erinomainen paikka asua.

Welcome/Tervetuloa,

Robert Liimatainen, Ph.D.
USA:n ulkoministeriöstä eläkkeellä oleva virkailija ja diplomaatti

1800 South Drive
Lake Worth, FL 33461