Johtokunnan raportti huhtikuun 2019 jäsenten Puolivuotiskokouksesta – Board Report from the April 2019 Semi-Annual Membership Meeting

Lepokodin johtokunta piti taas jäsenten puolivuotiskokouksen huhtikuun viimeisenä lauantaina. Kokouksessa käsiteltiin Lepokodin toimintaa vuoden 2018 heinäkuun ja joulukuun ajanjaksolla. Osanottajia oli paikalla ennätysmäisen vähän. Kokouksen puheenjohtajana toimi johtokunnan varapuheenjohtaja Harry Manner.

Toimitusjohtaja Dan Benson raportoi Lepokodin tilanteesta kertomalla, että asukasluvun kasvu Lepokodin puolella on vaatinut henkilökunnan lisäystä. Lepokodin puolella ollaan myös edistymässä elektronisessa tietojenkäsittelyssä, joka saatetaan loppuun tämän vuoden aikana. Sairaskodin puolella tietojenkäsittely on jo 100% elektronista.

Viime hurrikaanikauden jälkeinen Generaattori-projekti on jo loppusuoralla. AHCA on hyväksynyt ehdotuksemme ja prosessi on vain vailla tarkastusta, joka tapahtuu paikan päällä ennen toukokuun loppua.

elamanpuu
Lepokodin ”Elämänpuu” seinamaalaus on saanut uuden lehden. Maalauksen on tehnyt Ritva Manner.

Lepokoti on kiitollinen viime vuoden aikana saaduista lahjoituksisa, joista suurin oli Gloria Salmen perintölahjoitus. Ohessa on kuva hänen nimikilvestään Elämänpuussamme.
Vuoden 2019 suunnitelmista mainittakoon kellokorttiemme vaihtaminen elektroniseen systeemiin, joka tapahtuu ihan lähipäivinä. Tämä helpottaa huomattavasti toimintoja palkanmaksujen hoitamisessa sekä toimiston että osastonjohtajien osalta, ja auttaa työntekijöitäkin pysymään ajantasalla tietojensa suhteen.

Toimitusjohtamma toi raportissaan myös esille pyrkimyksemme säilyttää suomalaisjuuremme, ja tällä hetkellä molempien puolien asukkaista n. 25%  ja henkilökunnasta yli 10% ovat suomalaista sukuperää.

Johtokunnassa olemme tyytyväisiä kaikesta raportoidusta. Ja niin olivat myös läsnäolleet jäsenet.

 

BOARD REPORT FROM THE APRIL 2019 SEMI-ANNUAL MEMBERSHIP MEETING:

The Board of the Finnish American Rest Home held the Semi-Annual Membership meeting, once again, on the last Saturday in April. The meeting covered Rest Home operations from July to December 2018. Attendance was at an all-time low. The meeting was chaired by the Board Vice Chairman, Harry Manner.

The Executive Director, Dan Benson, reported on the current situation at the Rest Home by telling us that the increase in census has necessitated the increase in staffing. The Assisted Living side is making progress in electronic medical records processing, which will be fully implemented by the end of this year. On the Nursing Home side, electronic medical record compliance is at 100%.

The generator project, necessitated by the previous hurricane season, is nearing the end. AHCA has approved our plans, and the final on-site inspection, which will happen by the end of May, will complete the process.

elamanpuu
”The Tree of Life” mural at Rest Home got a new leaf. Mural by Ritva Manner.

The Rest Home is grateful for the donations that we received last year, the largest of which was from the Estate of Gloria Salmi. We have included a photo of her name plate in our Tree of Life.

For the projections for 2019, let us mention changing over to an electronic payroll processing system, which will happen in the very near future. This will make processing payroll considerably easier for the business office, as well as the department heads, and it will enable employees to stay current with their information regarding payroll, as well.

The Executive Director’s report also highlighted our efforts to maintain our Finnish roots, and at this time about 25% of our residents and over 10% of our staff, on both sides combined, are of Finnish origin.

The Board is satisfied with all that was reported. And so were the members who were present.

LEPOKODIN JOHTOKUNNAN SYYSKUUN 2018 RAPORTTI

 

Lepokodin aulan vastaanotto  on saanut uuden ilmeen. Vastaanottotiskin takana oleva seinä on saneerattu tapetilla, joka tuo paremmin esille Finnish-American Village nimikilpemme. Tämä on vain yksi monesta yksityiskohdasta jossa olemme jo tehneet parannuksia. Paljon uudistuksia ja projekteja on vielä tulossa.

FARH Reception photo

Uusi bussimme on myös saanut uuden ilmeen logon ja nimitarrojen myötä. Nyt kaikki bussikuljetukset ovat osa markkinointia ja mainostustamme.

FARH Bus photo

Johtokunta valmistelee Lepokodin lokakuun jäsenistön vuosikokousta. Olemme innokkaita raportoimaan kaikesta mitä olemme saaneet aikaan.

 

REST HOME BOARD OF DIRECTORS’ REPORT FOR SEPTEMBER 2018

The Rest Home lobby reception area has a new look. The wall behind the reception desk has been redone with a wallpaper that brings out our beautiful Finnish-American Village sign. This is only one of the many areas where we have already made improvements. There are many more renovations and projects in the works.

 

Our new bus has also gotten a new look with our logo and name decals. Now every bus trip is a part of our marketing and advertising efforts.

 

The Board is preparing for the October Rest Home Annual Membership Meeting. We are looking forward to reporting on all the progress that has been made.

 

Lepokodin Johtokunnan 2018 Kevätkatsaus

FARH2018April

Lepokodin puolivuotiskokouksen, joka pidettiin huhtikuun 28. 2018, veti johtokunnan varapuheenjohtaja Harry Manner. Osanotto heijasti jäsenmäärän vähenemistä, mutta silti oli tarvittava määrä ihmisiä paikalla, että kokous oli päätösvaltainen.

 

Toimitusjohtaja, Dan Benson, esitti uuden markkinointisuunnitelman sairaskodin puolelle. Tulot ja menot tämän tilivuoden ajalta näyttävät selvästi olevan noususuunnassa. Ehdotetut sääntöjen muutokset hyväksyttiin.

 

Johtokunta pitää tauon kokouksissaan kesä- ja heinäkuussa, mutta asioita viedään eteenpäin tarmolla ja toimitusjohtajan varmalla otteella.

 

Toivotamme kaikille hyvää kesää.

Lepokodin Johtokunnan raportti lokakuun 2017 vuosikokouksesta

FOT567-1

Lepokodin Johtokunta haluaa kiittää kaikkia jotka osallistuivat Lepokodin jäsenten vuosikokoukseen lauantaina, lokakuun 28, 2017. Johtokunta oli edustettuna yhdeksän jäsenen vahvuudella. Trooppisen Philippe-myrskyn  enteilevästä ilmasta huolimatta kokous sujui hyvin ja palaute oli hyvin positiivista.

Kokouksessa esiteltiin jäsenistölle Lepokodin uusi toimitusjohtaja, Daniel Benson. Hän kertoi itse taustastaan ja monen vuoden kokemuksestaan alalla. Hän raportoi että hoitokodin asukasmäärä on tällä hetkellä 47. Hän myös kertoi että olemme muutenkin noususuunnassa ja tekeillä on monia uudistuksia ja parannuksia.

Lepokodin raportissa Katja Pukkila kertoi että asukasmäärä on tällä hetkellä 37 – viime vuoden asukasmäärä oli vuosikokouksen aikoihin 30. Hän myös kertoi että olemme lisänneet ja lisäämme myös tulevaisuudessa sopimuksia yhtiöiden kanssa jotka ohjaavat asukkaita pitkäaikaishoitopaikkoihin. Katja selitti miten selviydyimme Irma-hurrikaanista työntekijöidemme ja monien vapaaehtoisten avulla.

Kokouksen pääasia oli Power Point-esitys, joka oli johtokunnan jäsenten ja toimitusjohtajan yhteistyönä tehty. Esityksen piti toimitusjohtaja, täydentäen Power Point kuvien tekstiä runsailla tausta- ja lisätiedoilla. Esitys käsitteli Lepokodin tilannetta kolmena jaksona: menneisyys, tämä hetki, ja tulevaisuus – kolmen kriteerin puitteissa: potilashoidon tulokset, henkilökunnan hyvinvointi, ja taloudellinen suoritus.

Menneisyydessä, Lepokodin toiminta on ollut puutteellista, joka kuvastuu keskitasoa alemmissa valtion tarkastuksen tuloksissa ja henkilökunnan hyvinvoinnin laiminlyönnissä. Mutta etenkin taloudellinen suoritus on ollut hälyttävää. Mainittuina olivat siis keskitasoa alemmat valtion tarkastus tulokset, yli $3.6 miljoonan tappio vuosien 2005-2015 ajalta, heikko markkinointi, ja vähäinen kiinteistön ylläpito. Jäsenille esitettiin näyttö muutaman viime vuoden tarkastustuloksista, taulukko joka kattoi vuosien 2005-2015 tulot, menot, ja voitto/tappio, sekä laskutus-historiaa mistä näkyi perimättömät laskutukset.

Tämän hetkinen tilanne kohdistuu esim. tehokaampaan valtiontarkastus valmiuteen ja terapiahoitoon, jotka molemmat vaikuttavat suoranaisesti tuloksiin potilaiden suhteen. Henkilökunnan osalta on tärkeää johdonmukainen johtajuus ja komentoketju, sekä työn kuvien ja työvälineiden tuominen ajan tasalle. Parempaan taloudelliseen suoritukseen päästään seuraavin toimin: myymällä hoitokodin lisenssejä, joiden vähennys auttaa huoneiden markkinoitavuuteen tämän hetken kysynnän mukaan – monista neljän hengen huoneista voidaan tehdä kahden hengen huoneita, ja monista kahden hengen huoneista voidaan tehdä yksityishuoneita. Tehokkaampi laskutus, laskujen periminen, kulujen kontrolli ja parempi raportointi ovat tärkeitä tekijoitä taloudellisen suorituksen suhteen. Monet pylvästaulukot kuvittivat taloudellisen tilanteen kuvausta.

Tulevaisuudessa tähtäämme korottamaan tähtilukemiamme viiteen (5), joka on mahdollista hyvien tulosten ja ajan myötä. Lisäämme palveluihimme aikuis-päivähoidon tämän vuoden lopulla. Muistiyksikkö ja terapiatoiminnan laajennus ovat vieläkin suunnitteilla. Siirrymme vanhoista kellokorteista tietokone-pohjaisekseen systeemiin ja uusimme muutakin teknologiaa tarvittaessa. Panostamme markkinointiin palkkaamalla tehokkaan markkinointi-henkilön ja osallistumalla paikallisiin tapahtumiin ja pitämällä omia tapahtumia Lepokodilla ja Annan Majalla. Teemme tulevaisuudessa myös parannuksia ylläpitoon niin sisä- kuin ulkopuolellakin. Ja toivomme lahjoituksia Go-Fund-Me-sivujen myötä, sekä muualtakin.

Dan Benson päätti esityksen näillä sanoilla: “This facility can make money and be successful…And secure the caretaking of our Finnish elderly.” Eli, Lepokoti pystyy olemaan tuottoisa ja menestyksekäs….ja turvaamaan meidän suomalaisten vanhempien huolenpidon.

Lopuksi, Johtokunnan puheenjohtaja, Lila Lane antoi mahdollisuuden jäsenistölle esittää kysymyksiä, joihin vastattiin ihan viimeistä myöten. Reilusti yli tunnin kestäneen kokouksen päätyttyä tuli heti kannustavaa palautetta läsnäolijoilta. Eikä edes trooppinen myrsky josta johtuva kova sade ropisi katolle koko kokouksen ajan haitannut tahtia.