Lepokodin Johtokunnan Kesäraportti 2018  

 

lkkuva

star star

Lepokodin Johtokunnan toiminta lähti taas pyörimään kesän tauon jälkeen. Kesän aikana tähtilukumme nousi kahteen (2) tähteen, ja puitteiden sekä toimintojen parannusten myötä odotamme nousua kolmeen (3) tähteen. Uusien asukkaiden myötä on edessä monien Lepokodin huoneiden kunnostus, jossa olemme päässeet hyvään vauhtiin – maalin ja pienten sekä suurten korjausten lisäksi moni huone  vaattii myös lattian uusimisen. Suurin ilahdus Lepokodin asukkaille saattaa tällä hetkellä olla uusi bussi, joka tuli aiheelliseksi kesän aikana vanhan bussin tarvitsemien korjausten takia, joihin ei enää ollut viisasta uhrata rahaa.

Markkinointijohtaja on toiminut ahkerasti ja asukasluku on pysynyt vakaana siitä huolimatta että kesä on yleensä hiljaista aikaa. Toimitusjohtaja  ja Markkinointijohtaja suunnittelevat monipuolista markkinointia suomalaisyhteisölle, ja haluavat laajentaa sitä muillekin skandinaaveille. Elokuussa pidetty Open House hoitoalan ammattilaisille sai hyvän vastaanoton.

Kesän aikana on siis tapahtunut paljon, ja vauhti vain kiihtyy syksyn kuluessa. Olemme laatineet tiukan aikataulun suuunnitelluille parannuksille ja maltamme tuskin odottaa niiden toteuttamista.

Rest Home Board of Directors’ Summer 2018 Report

The Rest Home Board of Directors is back to work after the summer break. During the summer, our star rating rose to two (2), and as we improve the function and look of our facility, we anticipate our star rating to rise to three (3). With new residents coming in, we are facing the need to update many of the rooms in the Rest Home, and we are well on our way – along with needing paint and fixes, big and small, many rooms also require a new floor. The greatest delight to the Rest Home resident currently might be the new bus, which became necessary during the summer due to the many repairs that the old bus needed, and for which it was unwise to spend any more money.

The Marketing Director has been very busy and the census has stayed steady regardless of the summer, which is usually is slow. The Executive Director and Marketing Director are designing a well-rounded marketing plan directed to the Finnish community, and they also want to expand that to all Scandinavians. An Open House that was held in August for industry professionals was well-received.

A lot has taken place during the summer, and the pace will only pick up during the fall. We have drawn up a plan for improvements with a tight schedule, and can hardly wait to see them take shape.

Lepokodin Johtokunnan 2018 Kevätkatsaus

FARH2018April

Lepokodin puolivuotiskokouksen, joka pidettiin huhtikuun 28. 2018, veti johtokunnan varapuheenjohtaja Harry Manner. Osanotto heijasti jäsenmäärän vähenemistä, mutta silti oli tarvittava määrä ihmisiä paikalla, että kokous oli päätösvaltainen.

 

Toimitusjohtaja, Dan Benson, esitti uuden markkinointisuunnitelman sairaskodin puolelle. Tulot ja menot tämän tilivuoden ajalta näyttävät selvästi olevan noususuunnassa. Ehdotetut sääntöjen muutokset hyväksyttiin.

 

Johtokunta pitää tauon kokouksissaan kesä- ja heinäkuussa, mutta asioita viedään eteenpäin tarmolla ja toimitusjohtajan varmalla otteella.

 

Toivotamme kaikille hyvää kesää.

JOHTOKUNNAN HELMIKUUN 2018 RAPORTTI

Helmikuun alussa pidimme Aamiaispaneli-keskustelun Johtokunnan jäsenjärjestöjen edustajien kanssa. Tämä tarjosi kaikille tilaisuuden tutustua toimitusjohtajaamme, Dan BensoniIn, joka kertoi ostanottajille aikaansaannoksistamme ja vastasi kysymyksiin. Saimme myös ideoita kuulijoilta yhteistyömahdollisuuksista jäsenjärjestöjemme kanssa.
Lepokoti oli edustettuna Kerhotalon Suomi-viikolla, jossa mukana edustamassa Lepokotia oli myös uusi markkinointijohtajamme, Katie Bartimore. Hän on ottanut uuden toimensa vastaan innokkaasti ja tuntee olonsa kotoiseksi Lepokodilla ja meidän suomalaisten seurassa. Hän on tehokas ja mainio lisä johtotiimiimme.

Olemme vähentäneet hoitokodin puolella sänkypaikkojen määrää, jotta voisimme paremmin vastata tämän hetken kysyntään yksityishuoneista. Samalla muutos mahdollistaa terapiapalveluiden monipuolistamisen ja tehokkuuden lisäämisen.
Laulumiehet tulivat avuksemme siivouksessa Lepokodin puolella, jossa tyhjensimme huoneita jotka olivat toimineet väliaikaisina varastohuoneina, ja joita nyt kunnostamme uusia asukkaita varten. Suuri kiitos Laulumiehille, jotka ovat aina valmiita auttamaan kun pyydetään.

Tämän kevään projektinamme on luoda uusi ilme Lepokodin sisätiloihin. Kasvojen kohennusoperaatiomme käsittää seinien maalausta, taulujen, ryijyjen ja muiden perinteisten Suomi-aiheisten koristeiden esillepanon. Tähän asti tehdyt muutokset ovat jo saaneet paljon kiitosta piristämällä yleiskuvaa sekä asukkaiden mieltä.

TAMMIKUUN 2018 KUULUMISIA LEPOKODILTA

Lepokodin johtokunta on jälleen täysilukuinen, eli kaikki jäsenjärjestöt ovat edustettuina sekä varsinais- että varajäsenten voimin. Olemme tehneet monia parannuksia toimintaan uusien sopimuksien myötä, kuten uusi TV palvelu jossa on paremmat TV kanavat ja johon sisältyy huolto. Monet muut uudet sopimukset ovat tuoneet mukanaan säästöjä, parempien palvelujen ohella. Olemme myös lisänneet henkilökuntaa tarpeen mukaan. Johtokunta oli tyytyväinen taloudellisen tilanteen raportista joka esitettiin tammikuun johtokunnan kokouksessa.

Yksi suuri parannus tapahtui kun uusimme ruokailutilan molemmat ilmastointilaitteet, jotka olivat siinä pisteessä ettei niitä kannattanut enää korjata. Tulevaisuuden uudistushankkeita harkitaan, ja niihin kuuluu Lepokodin puolella käytävien matot, joihin etsitään parannusta koska asia on asukkaiden toivelistalla. Olemme myös ajan tasalla viimeisen hurrikaanin myötä tulleessa muutoksessa, jossa vaaditaan että lämpötila pidetään alle tietyn maksimin määrätyllä tilalla per asukas ja henkilökunta. Esittämämme valmiussuunnitelma on hyväksytty ja olemme aikataulussa sen valmiuden toteuttamisessa. Isommatkin suunitelmat, kuten muistiyksikkö, ovat vielä ajatuksissa ja niitä toteutetaan ajan ja resurssien mukaan.

Toimimme siis kovasti edistääksemme Lepokodin toimintaa kaikella mahdollisella tavalla ja kiitämme kaikkia siitä tuesta mitä olemme saaneet tähän mennessä ja toivomme tukea kaikilta tulevaisuudessakin.

Lepokodin Johtokunnan raportti lokakuun 2017 vuosikokouksesta

FOT567-1

Lepokodin Johtokunta haluaa kiittää kaikkia jotka osallistuivat Lepokodin jäsenten vuosikokoukseen lauantaina, lokakuun 28, 2017. Johtokunta oli edustettuna yhdeksän jäsenen vahvuudella. Trooppisen Philippe-myrskyn  enteilevästä ilmasta huolimatta kokous sujui hyvin ja palaute oli hyvin positiivista.

Kokouksessa esiteltiin jäsenistölle Lepokodin uusi toimitusjohtaja, Daniel Benson. Hän kertoi itse taustastaan ja monen vuoden kokemuksestaan alalla. Hän raportoi että hoitokodin asukasmäärä on tällä hetkellä 47. Hän myös kertoi että olemme muutenkin noususuunnassa ja tekeillä on monia uudistuksia ja parannuksia.

Lepokodin raportissa Katja Pukkila kertoi että asukasmäärä on tällä hetkellä 37 – viime vuoden asukasmäärä oli vuosikokouksen aikoihin 30. Hän myös kertoi että olemme lisänneet ja lisäämme myös tulevaisuudessa sopimuksia yhtiöiden kanssa jotka ohjaavat asukkaita pitkäaikaishoitopaikkoihin. Katja selitti miten selviydyimme Irma-hurrikaanista työntekijöidemme ja monien vapaaehtoisten avulla.

Kokouksen pääasia oli Power Point-esitys, joka oli johtokunnan jäsenten ja toimitusjohtajan yhteistyönä tehty. Esityksen piti toimitusjohtaja, täydentäen Power Point kuvien tekstiä runsailla tausta- ja lisätiedoilla. Esitys käsitteli Lepokodin tilannetta kolmena jaksona: menneisyys, tämä hetki, ja tulevaisuus – kolmen kriteerin puitteissa: potilashoidon tulokset, henkilökunnan hyvinvointi, ja taloudellinen suoritus.

Menneisyydessä, Lepokodin toiminta on ollut puutteellista, joka kuvastuu keskitasoa alemmissa valtion tarkastuksen tuloksissa ja henkilökunnan hyvinvoinnin laiminlyönnissä. Mutta etenkin taloudellinen suoritus on ollut hälyttävää. Mainittuina olivat siis keskitasoa alemmat valtion tarkastus tulokset, yli $3.6 miljoonan tappio vuosien 2005-2015 ajalta, heikko markkinointi, ja vähäinen kiinteistön ylläpito. Jäsenille esitettiin näyttö muutaman viime vuoden tarkastustuloksista, taulukko joka kattoi vuosien 2005-2015 tulot, menot, ja voitto/tappio, sekä laskutus-historiaa mistä näkyi perimättömät laskutukset.

Tämän hetkinen tilanne kohdistuu esim. tehokaampaan valtiontarkastus valmiuteen ja terapiahoitoon, jotka molemmat vaikuttavat suoranaisesti tuloksiin potilaiden suhteen. Henkilökunnan osalta on tärkeää johdonmukainen johtajuus ja komentoketju, sekä työn kuvien ja työvälineiden tuominen ajan tasalle. Parempaan taloudelliseen suoritukseen päästään seuraavin toimin: myymällä hoitokodin lisenssejä, joiden vähennys auttaa huoneiden markkinoitavuuteen tämän hetken kysynnän mukaan – monista neljän hengen huoneista voidaan tehdä kahden hengen huoneita, ja monista kahden hengen huoneista voidaan tehdä yksityishuoneita. Tehokkaampi laskutus, laskujen periminen, kulujen kontrolli ja parempi raportointi ovat tärkeitä tekijoitä taloudellisen suorituksen suhteen. Monet pylvästaulukot kuvittivat taloudellisen tilanteen kuvausta.

Tulevaisuudessa tähtäämme korottamaan tähtilukemiamme viiteen (5), joka on mahdollista hyvien tulosten ja ajan myötä. Lisäämme palveluihimme aikuis-päivähoidon tämän vuoden lopulla. Muistiyksikkö ja terapiatoiminnan laajennus ovat vieläkin suunnitteilla. Siirrymme vanhoista kellokorteista tietokone-pohjaisekseen systeemiin ja uusimme muutakin teknologiaa tarvittaessa. Panostamme markkinointiin palkkaamalla tehokkaan markkinointi-henkilön ja osallistumalla paikallisiin tapahtumiin ja pitämällä omia tapahtumia Lepokodilla ja Annan Majalla. Teemme tulevaisuudessa myös parannuksia ylläpitoon niin sisä- kuin ulkopuolellakin. Ja toivomme lahjoituksia Go-Fund-Me-sivujen myötä, sekä muualtakin.

Dan Benson päätti esityksen näillä sanoilla: “This facility can make money and be successful…And secure the caretaking of our Finnish elderly.” Eli, Lepokoti pystyy olemaan tuottoisa ja menestyksekäs….ja turvaamaan meidän suomalaisten vanhempien huolenpidon.

Lopuksi, Johtokunnan puheenjohtaja, Lila Lane antoi mahdollisuuden jäsenistölle esittää kysymyksiä, joihin vastattiin ihan viimeistä myöten. Reilusti yli tunnin kestäneen kokouksen päätyttyä tuli heti kannustavaa palautetta läsnäolijoilta. Eikä edes trooppinen myrsky josta johtuva kova sade ropisi katolle koko kokouksen ajan haitannut tahtia.