TAMMIKUUN 2018 KUULUMISIA LEPOKODILTA

Lepokodin johtokunta on jälleen täysilukuinen, eli kaikki jäsenjärjestöt ovat edustettuina sekä varsinais- että varajäsenten voimin. Olemme tehneet monia parannuksia toimintaan uusien sopimuksien myötä, kuten uusi TV palvelu jossa on paremmat TV kanavat ja johon sisältyy huolto. Monet muut uudet sopimukset ovat tuoneet mukanaan säästöjä, parempien palvelujen ohella. Olemme myös lisänneet henkilökuntaa tarpeen mukaan. Johtokunta oli tyytyväinen taloudellisen tilanteen raportista joka esitettiin tammikuun johtokunnan kokouksessa.

Yksi suuri parannus tapahtui kun uusimme ruokailutilan molemmat ilmastointilaitteet, jotka olivat siinä pisteessä ettei niitä kannattanut enää korjata. Tulevaisuuden uudistushankkeita harkitaan, ja niihin kuuluu Lepokodin puolella käytävien matot, joihin etsitään parannusta koska asia on asukkaiden toivelistalla. Olemme myös ajan tasalla viimeisen hurrikaanin myötä tulleessa muutoksessa, jossa vaaditaan että lämpötila pidetään alle tietyn maksimin määrätyllä tilalla per asukas ja henkilökunta. Esittämämme valmiussuunnitelma on hyväksytty ja olemme aikataulussa sen valmiuden toteuttamisessa. Isommatkin suunitelmat, kuten muistiyksikkö, ovat vielä ajatuksissa ja niitä toteutetaan ajan ja resurssien mukaan.

Toimimme siis kovasti edistääksemme Lepokodin toimintaa kaikella mahdollisella tavalla ja kiitämme kaikkia siitä tuesta mitä olemme saaneet tähän mennessä ja toivomme tukea kaikilta tulevaisuudessakin.

Lepokodin Johtokunnan raportti lokakuun 2017 vuosikokouksesta

FOT567-1

Lepokodin Johtokunta haluaa kiittää kaikkia jotka osallistuivat Lepokodin jäsenten vuosikokoukseen lauantaina, lokakuun 28, 2017. Johtokunta oli edustettuna yhdeksän jäsenen vahvuudella. Trooppisen Philippe-myrskyn  enteilevästä ilmasta huolimatta kokous sujui hyvin ja palaute oli hyvin positiivista.

Kokouksessa esiteltiin jäsenistölle Lepokodin uusi toimitusjohtaja, Daniel Benson. Hän kertoi itse taustastaan ja monen vuoden kokemuksestaan alalla. Hän raportoi että hoitokodin asukasmäärä on tällä hetkellä 47. Hän myös kertoi että olemme muutenkin noususuunnassa ja tekeillä on monia uudistuksia ja parannuksia.

Lepokodin raportissa Katja Pukkila kertoi että asukasmäärä on tällä hetkellä 37 – viime vuoden asukasmäärä oli vuosikokouksen aikoihin 30. Hän myös kertoi että olemme lisänneet ja lisäämme myös tulevaisuudessa sopimuksia yhtiöiden kanssa jotka ohjaavat asukkaita pitkäaikaishoitopaikkoihin. Katja selitti miten selviydyimme Irma-hurrikaanista työntekijöidemme ja monien vapaaehtoisten avulla.

Kokouksen pääasia oli Power Point-esitys, joka oli johtokunnan jäsenten ja toimitusjohtajan yhteistyönä tehty. Esityksen piti toimitusjohtaja, täydentäen Power Point kuvien tekstiä runsailla tausta- ja lisätiedoilla. Esitys käsitteli Lepokodin tilannetta kolmena jaksona: menneisyys, tämä hetki, ja tulevaisuus – kolmen kriteerin puitteissa: potilashoidon tulokset, henkilökunnan hyvinvointi, ja taloudellinen suoritus.

Menneisyydessä, Lepokodin toiminta on ollut puutteellista, joka kuvastuu keskitasoa alemmissa valtion tarkastuksen tuloksissa ja henkilökunnan hyvinvoinnin laiminlyönnissä. Mutta etenkin taloudellinen suoritus on ollut hälyttävää. Mainittuina olivat siis keskitasoa alemmat valtion tarkastus tulokset, yli $3.6 miljoonan tappio vuosien 2005-2015 ajalta, heikko markkinointi, ja vähäinen kiinteistön ylläpito. Jäsenille esitettiin näyttö muutaman viime vuoden tarkastustuloksista, taulukko joka kattoi vuosien 2005-2015 tulot, menot, ja voitto/tappio, sekä laskutus-historiaa mistä näkyi perimättömät laskutukset.

Tämän hetkinen tilanne kohdistuu esim. tehokaampaan valtiontarkastus valmiuteen ja terapiahoitoon, jotka molemmat vaikuttavat suoranaisesti tuloksiin potilaiden suhteen. Henkilökunnan osalta on tärkeää johdonmukainen johtajuus ja komentoketju, sekä työn kuvien ja työvälineiden tuominen ajan tasalle. Parempaan taloudelliseen suoritukseen päästään seuraavin toimin: myymällä hoitokodin lisenssejä, joiden vähennys auttaa huoneiden markkinoitavuuteen tämän hetken kysynnän mukaan – monista neljän hengen huoneista voidaan tehdä kahden hengen huoneita, ja monista kahden hengen huoneista voidaan tehdä yksityishuoneita. Tehokkaampi laskutus, laskujen periminen, kulujen kontrolli ja parempi raportointi ovat tärkeitä tekijoitä taloudellisen suorituksen suhteen. Monet pylvästaulukot kuvittivat taloudellisen tilanteen kuvausta.

Tulevaisuudessa tähtäämme korottamaan tähtilukemiamme viiteen (5), joka on mahdollista hyvien tulosten ja ajan myötä. Lisäämme palveluihimme aikuis-päivähoidon tämän vuoden lopulla. Muistiyksikkö ja terapiatoiminnan laajennus ovat vieläkin suunnitteilla. Siirrymme vanhoista kellokorteista tietokone-pohjaisekseen systeemiin ja uusimme muutakin teknologiaa tarvittaessa. Panostamme markkinointiin palkkaamalla tehokkaan markkinointi-henkilön ja osallistumalla paikallisiin tapahtumiin ja pitämällä omia tapahtumia Lepokodilla ja Annan Majalla. Teemme tulevaisuudessa myös parannuksia ylläpitoon niin sisä- kuin ulkopuolellakin. Ja toivomme lahjoituksia Go-Fund-Me-sivujen myötä, sekä muualtakin.

Dan Benson päätti esityksen näillä sanoilla: “This facility can make money and be successful…And secure the caretaking of our Finnish elderly.” Eli, Lepokoti pystyy olemaan tuottoisa ja menestyksekäs….ja turvaamaan meidän suomalaisten vanhempien huolenpidon.

Lopuksi, Johtokunnan puheenjohtaja, Lila Lane antoi mahdollisuuden jäsenistölle esittää kysymyksiä, joihin vastattiin ihan viimeistä myöten. Reilusti yli tunnin kestäneen kokouksen päätyttyä tuli heti kannustavaa palautetta läsnäolijoilta. Eikä edes trooppinen myrsky josta johtuva kova sade ropisi katolle koko kokouksen ajan haitannut tahtia.

Lepokodilla uusia avainhenkilöitä

Lepokotimme (Finnish American Rest Home, Inc.) on saanut uuden toimitusjohtajan.

Tehtavään on valittu pitkään alalla toiminut ja vahvan liikkeenjohdollisen kokemuksen omaava Daniel Benson. Myös Hoitokoti on saanut vahvistusta Patricia Specianin otettua vastuun hoitotyöstä. Tämän lisäksi bisnes-toimistossamme on aloittanut uusi toimistopaallikkö, Elaine Gordon.

Voimme ilolla todeta, etta uudet avainhenkilömme ovat aloittaneet tehtävissään tarmokkaasti, tuoden uusia ideoita ja parannuksia toimintaamme. He ovat myös saaneet tunnustusta talossa jo  pidempään palvelleilta työntekijöiltä, tiimityoskentely heidan kanssaan on helppoa ja sujuvaa.

Bisnes-toimistossamme on viime aikoina tehty pintasilausta uudella maalilla johtokunnan vapaaehtoisten voimin. Mukana maalaamassa on ollut myös henkilöstöpäällikkö David Puuri, joka on ollut tiimissämme viime vuoden lopulta lähtien. David on myös ollut oleellinen osa takaamassa eri toimintojen jatkuvuutta kaikkissa tapahtuneissa muutoksissa.
Muutokset ja parannukset jatkuvat Lepokodilla ja yhteistyöhenki on vahva.

Yhdessä siis eteenpain!

LAHJOITUKSIA JA PARANNUKSIA LEPOKODILLA

LAHJOITUKSIA JA PARANNUKSIA

Lepokodin Johtokunnalla on ollut ilo ottaa vastaan kaksi uutta rahalahjoitusta tällä talvikaudella. Ensimmäinen lahjoitus tuli Pohjalaisilta, jotka halusivat tulla mukaan viime kaudella aloitettuun tempaukseen jäsenjärjestöjen osalta antaa lahjoituksia pienimuotoisiin korjauksiin ja parannuksiin. Pohjalaisten $1,000.00 lahjoituksen ottivat maaliskuussa vastaan Lepokodin johtokunnan rahastonhoitaja, Irmeli Laine ja Johtokunnan sihteeri Tia Wright.

Toinen lahjoitus tuli Veteraaneilta, heidän järjestämänsä Grilli-Illan tuotoista. Se lahjoitus oli $ 650.00

Kiitos molemmille järjestöille heidän tuestaan.

Kuten aikaisemmassa kirjoituksessa on jo mainittu, näitä rahoja on käytetty Annan Majan kunnostamiseen sisältä, sekä vähän ulkoakin. Tänä joulukautena oli Lepokodin etuovella sekä takapatiolla isot mukavasti valoilla välkkyvät porot. Nyt on porot jo kesälaitumilla, ja patiolle on tullut tilalle metallinen lintu-pari. Näistä rahoista olemme myös uusineet muutamia liikennemerkkejä alueellamme.

Uudet liikennemerkitOlemme myös saaneet tarjouksen ensi talvi-kaudeksi mahdollisesta Talkoo Teamin muodostamisesta, joka auttaisi meitä vapaaehtoisjoukkona tekemään kaikenlaisia tarvittavia ulkoisia kohennuksia. Odotamme siis innolla ensi kautta, ja yritämme myös sillä aikaa tehdä muita pieniä parannuksia tarpeen mukaan.

Kiitämme kaikkia jäsenjärjestöjämme tuesta ja kaikesta mitä se tuki mahdollistaa meitä tekemään.

Tia Wright