Johtokunnan raportti huhtikuun 2019 jäsenten Puolivuotiskokouksesta – Board Report from the April 2019 Semi-Annual Membership Meeting

Lepokodin johtokunta piti taas jäsenten puolivuotiskokouksen huhtikuun viimeisenä lauantaina. Kokouksessa käsiteltiin Lepokodin toimintaa vuoden 2018 heinäkuun ja joulukuun ajanjaksolla. Osanottajia oli paikalla ennätysmäisen vähän. Kokouksen puheenjohtajana toimi johtokunnan varapuheenjohtaja Harry Manner.

Toimitusjohtaja Dan Benson raportoi Lepokodin tilanteesta kertomalla, että asukasluvun kasvu Lepokodin puolella on vaatinut henkilökunnan lisäystä. Lepokodin puolella ollaan myös edistymässä elektronisessa tietojenkäsittelyssä, joka saatetaan loppuun tämän vuoden aikana. Sairaskodin puolella tietojenkäsittely on jo 100% elektronista.

Viime hurrikaanikauden jälkeinen Generaattori-projekti on jo loppusuoralla. AHCA on hyväksynyt ehdotuksemme ja prosessi on vain vailla tarkastusta, joka tapahtuu paikan päällä ennen toukokuun loppua.

elamanpuu
Lepokodin ”Elämänpuu” seinamaalaus on saanut uuden lehden. Maalauksen on tehnyt Ritva Manner.

Lepokoti on kiitollinen viime vuoden aikana saaduista lahjoituksisa, joista suurin oli Gloria Salmen perintölahjoitus. Ohessa on kuva hänen nimikilvestään Elämänpuussamme.
Vuoden 2019 suunnitelmista mainittakoon kellokorttiemme vaihtaminen elektroniseen systeemiin, joka tapahtuu ihan lähipäivinä. Tämä helpottaa huomattavasti toimintoja palkanmaksujen hoitamisessa sekä toimiston että osastonjohtajien osalta, ja auttaa työntekijöitäkin pysymään ajantasalla tietojensa suhteen.

Toimitusjohtamma toi raportissaan myös esille pyrkimyksemme säilyttää suomalaisjuuremme, ja tällä hetkellä molempien puolien asukkaista n. 25%  ja henkilökunnasta yli 10% ovat suomalaista sukuperää.

Johtokunnassa olemme tyytyväisiä kaikesta raportoidusta. Ja niin olivat myös läsnäolleet jäsenet.

 

BOARD REPORT FROM THE APRIL 2019 SEMI-ANNUAL MEMBERSHIP MEETING:

The Board of the Finnish American Rest Home held the Semi-Annual Membership meeting, once again, on the last Saturday in April. The meeting covered Rest Home operations from July to December 2018. Attendance was at an all-time low. The meeting was chaired by the Board Vice Chairman, Harry Manner.

The Executive Director, Dan Benson, reported on the current situation at the Rest Home by telling us that the increase in census has necessitated the increase in staffing. The Assisted Living side is making progress in electronic medical records processing, which will be fully implemented by the end of this year. On the Nursing Home side, electronic medical record compliance is at 100%.

The generator project, necessitated by the previous hurricane season, is nearing the end. AHCA has approved our plans, and the final on-site inspection, which will happen by the end of May, will complete the process.

elamanpuu
”The Tree of Life” mural at Rest Home got a new leaf. Mural by Ritva Manner.

The Rest Home is grateful for the donations that we received last year, the largest of which was from the Estate of Gloria Salmi. We have included a photo of her name plate in our Tree of Life.

For the projections for 2019, let us mention changing over to an electronic payroll processing system, which will happen in the very near future. This will make processing payroll considerably easier for the business office, as well as the department heads, and it will enable employees to stay current with their information regarding payroll, as well.

The Executive Director’s report also highlighted our efforts to maintain our Finnish roots, and at this time about 25% of our residents and over 10% of our staff, on both sides combined, are of Finnish origin.

The Board is satisfied with all that was reported. And so were the members who were present.

TAMMIKUUN 2018 KUULUMISIA LEPOKODILTA

Lepokodin johtokunta on jälleen täysilukuinen, eli kaikki jäsenjärjestöt ovat edustettuina sekä varsinais- että varajäsenten voimin. Olemme tehneet monia parannuksia toimintaan uusien sopimuksien myötä, kuten uusi TV palvelu jossa on paremmat TV kanavat ja johon sisältyy huolto. Monet muut uudet sopimukset ovat tuoneet mukanaan säästöjä, parempien palvelujen ohella. Olemme myös lisänneet henkilökuntaa tarpeen mukaan. Johtokunta oli tyytyväinen taloudellisen tilanteen raportista joka esitettiin tammikuun johtokunnan kokouksessa.

Yksi suuri parannus tapahtui kun uusimme ruokailutilan molemmat ilmastointilaitteet, jotka olivat siinä pisteessä ettei niitä kannattanut enää korjata. Tulevaisuuden uudistushankkeita harkitaan, ja niihin kuuluu Lepokodin puolella käytävien matot, joihin etsitään parannusta koska asia on asukkaiden toivelistalla. Olemme myös ajan tasalla viimeisen hurrikaanin myötä tulleessa muutoksessa, jossa vaaditaan että lämpötila pidetään alle tietyn maksimin määrätyllä tilalla per asukas ja henkilökunta. Esittämämme valmiussuunnitelma on hyväksytty ja olemme aikataulussa sen valmiuden toteuttamisessa. Isommatkin suunitelmat, kuten muistiyksikkö, ovat vielä ajatuksissa ja niitä toteutetaan ajan ja resurssien mukaan.

Toimimme siis kovasti edistääksemme Lepokodin toimintaa kaikella mahdollisella tavalla ja kiitämme kaikkia siitä tuesta mitä olemme saaneet tähän mennessä ja toivomme tukea kaikilta tulevaisuudessakin.